ေတာင္ကုိရီးယား LOTTE ဟုိတယ္ကုိ ရန္ကုန္မွာ ဖြင့္လွစ္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေန

ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ LOTTE ကုမၸဏီအုပ္စုသည္ ၎တုိ႔၏ အာရွတစ္ လႊားတြင္ အရွိန္အ၀ါႀကီးေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ ထပ္မံဖြင့္လွစ္ျပ သရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းလ်ားကန္နံေဘးရွိ ႀကီးမားထည္၀ါလွသည့္ ဟုိတယ္ႏွ င့္ Serviced Apartments မ်ား ပါ၀င္ေသာ စီးပြားေရးအေဆာက္အဦးတစ္ခု ကုိ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာစတင္ခဲ့သည့္ ကုိရီးယားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ Shin Kyuk-ho သည္ ၁၉၆၇ တြင္ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံတြင္ မုန္႔ႏွင့္ အစား အေသာက္ ထုတ္ကုန္မ်ဳိးစုံျဖင့္ LOTTE ၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ က်ယ္ျပန္႔ေစခဲ့သည္။

ယခုအခါ LOTTE သည္ ေတာင္ကုိရီးယား၏ ပဥၥမေျမာက္ အႀကီးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုႀကီး ျဖစ္လာၿပီးဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္ ပစၥည္းထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ား၊ ေရနံႏွင့္ ဓာတုေဗဒက႑၊ လက္လီလုပ္ငန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ေဆာင္မႈက႑စသည္တုိ႔တြင္ အားလုံးထက္ ေက်ာ္လြန္ကာ
ေစ်းကြက္ ခ်ဲ႕ထြင္ထားသည္။

စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္မူ LOTTE သည္ ျမန္မာျပည္ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑အပါအ၀င္ စီးပြားေရး ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္၏ စ႐ုိက္လကၡ ဏာကုိထင္ျမင္ေစမည့္ အင္လ်ားကန္ေရျပင္ နံေဘးကဟုိတယ္ႏွင့္ Serviced Apartments မ်ားပါ၀င္ေသာ LOTTE အမွတ္တံဆိပ္အေဆာက္အဦးသစ္ ႀကီးကုိ ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

LOTTE ဟုိတယ္၏ ေစ်းကြက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအရာရွိျဖစ္သူ Mikon က “ျမန္မာဟာအသစ္ေပၚထြက္လာတဲ့ ေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္တယ္၊ အခြင့္အလမ္း ရွိတဲ့ ေစ်းကြက္မွာ LOTTE က ဒီထက္ ေစာၿပီးလာသင့္တယ္” ဟုေျပာသည္။

Mikon က ဆက္လက္ၿပီး “အခုကၽြန္မတုိ႔က ဒီမွာ အလုံးအရင္းနဲ႔ကုိ ေရာက္ေ နပါၿပီ၊ LOTTE ဟုိတယ္နဲ႔ Serviced Apartments ေတြက ရန္ကုန္ကုိ လာေ ရာက္လည္ပတ္ၾကမယ့္ ဧည့္သည့္အစုံအတြက္ သူမတူတဲ့ ခံစားမႈေတြ ကုိ ေပးစြမ္းႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္ ”ဟု အခုိင္အမာ ေျပာဆုိထားသည္။

LOTTE ဟုိတယ္မွ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ကုိ ဖူးျမင္ႏုိင္သလုိ ဟုိတယ္ႏွင့္ တြဲစပ္ေနေသာအင္းလ်ားကန္ေရျပင္သည္ တည္းခုိေနထုိင္သူမ်ားကုိ အေကာင္းဆုံးရႈျမင္ကြင္းရသမ်ားေပးစြမ္းႏုိင္သျဖင့္ ဟုိတယ္တည္ေနရာေ ၾကာင့္ ဟုိတယ္အား ေရြးခ်ယ္သူမ်ားအတြက္ ေက်နပ္မႈမ်ားျဖစ္ေစသည္။

အစားအေသာက္မ်ဳိးစုံျဖင့္ အရသာမ်ားေပးစြမ္းထားသည့္ စားေသာက္ဆုိင္ ငယ္မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ခန္းမႀကီးမ်ားကုိ လည္း LOTTE ဟုိတယ္က ျဖည့္ စြမ္းေပးထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ LOTTE ဟုိတယ္တြင္ က်ယ္၀န္းစုံလင္ေသာ ကုိယ္ကာယၾကံ႕ ခုိင္ေရး အားကစားခန္းမ၊ ဟုိတယ္အတြင္းအျပင္ ေရကူးကန္မ်ား၊ ကေလး မ်ားအတြက္ ေရခ်ဳိးကန္မ်ား၊ ေရေႏြးခ်ဳိးခန္းမ်ားစသည္တုိ႔ကုိလည္း ျဖည့္စြမ္းေပးထားသည္။

“LOTTE က ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဟုိတယ္လုပ္ငန္းက႑မွာ အႀကီးဆုံး ရင္းႏွီးျမွဳ ပ္ႏွံမႈေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္လာတယ္၊ ဒါကရန္ကုန္ဟာ ပ်ဳိတုိင္းႀကိဳက္တဲ့ ႏွင္း ဆီခုိင္ျဖစ္လာ တယ္ဆုိတာသက္ေသပဲေလ ”ဟုေဒသတြင္းေလ့လာဆန္း စစ္သူျဖစ္ေသာ SubirBhaumik က ဆုိသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ျပည္တြင္း႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္တင္ဆက္သူေတဇာေက်ာ္က “အေဆာက္အဦးႀကီးတစ္ခုလုံးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးတည္ေဆာက္ထားတဲ့ ပုံစံေ ရာတည္ရွိေနတဲ့ ေနရာက အရမ္းကုိ ေကာင္းမြန္ပါတယ္၊ လက္ေတြ႕ လာၿပီး ခံစားၾကည့္ပါ။ ဟုိတယ္ရဲ႕ ဧည့္ခန္းေဆာင္ႀကီးဟာဆုိရင္လည္း ႀကီး မားၿပီး အဆုံးမရွိသလိုခံစားရတယ္”

အထပ္ ၁၃ထပ္ပါရွိၿပီး Presidential Suite တစ္ခုႏွင့္ Royal Suite တစ္ခုတုိ႔ အပါအ၀င္ LOTTE တြင္ ဧည့္ခန္းပါေသာ Suites အခန္းက်ယ္ေပါင္း ၃၀ လည္းရွိသည္။

ထုိ႔အျပင္ အခန္းပုံစံ ၅ မ်ဳိးျဖင့္ LOTTE တြင္ အခန္းေပါင္း ၃၄၃ ခန္းျဖင့္ ဖြဲ႕ စည္းထားေသးသည္။

LOTTE ဟုိတယ္ႏွင့္ အၿပိဳင္တြင္ LOTTE Serviced Apartments အေ ဆာက္အဦးလည္းရွိရာ ၎တြင္အခန္းေပါင္း ၃၁၅ ခန္းရွိသည္။

LOTTE Serviced Apartments ၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး “ဒီ Serviced Apartments ေတြမွာ ေနထုိင္သူေတြဟာဆုိရင္လည္း ကိုယ္ကာ ယ ၾကံ႕ခုိင္ေရးခန္းမနဲ႔ ေရကူး ကန္စတာေတြကုိ ဟုိတယ္အတုိင္း ရယူသုံး စြဲႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု Mikon က ျဖည့္စြပ္ေျပာဆုိထားသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ကမၻာ့လွည့္ခရီးသည္ ၀င္ေရာက္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံတြင္း ႏုိင္ငံျခား တုိက္႐ုိက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျမင့္တက္လာမႈတုိ႔သည္ ေတာင္ကုိရီးယား LOTTE ဟုိတယ္ႏွင့္ Serviced Apartments ၏ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ ဆုပ္ကုိင္ရန္ ေနာက္မက်ေသးေပ” ဟုေဒသတြင္း ဆန္းစစ္ေလ့လာသူ SubirBhaumik က သုံးသပ္ထားသည္။

Credit: Mizzima

Comments are closed.