စီမံကိန္းေခ်းေငြမ်ားကို အေပါင္ပစၥည္းမပါဘဲ ေငြေခ်းႏုိင္ေရး နည္းပညာပိုင္းအား ျဖည့္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု စီမံဘ႑ာ ဒုဝန္ႀကီးေျပာ

၂၀၁၆ ကထြက္ ေပၚလာသည့္ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဥပေဒအ သစ္ အရ စီမံကိန္းေခ်းေငြ (Project Loan)မ်ားကို အေပါင္ပစၥည္းမပါဘဲႏွင့္ စတင္ေခ်းႏုိင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး ဦးဆက္ေ အာင္က လႊတ္ ေတာ္တြင္ ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဘဏ္ႏွင့္ အစိုးရဖက္စပ္ဘဏ္ မ်ားအေနျဖင့္ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာကို အားျ ဖည့္၍ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္ က ေျပာၾကားသည္။

ဩဂုတ္ ၂၁ ရက္က က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဇုန္လွယ္ထန္း၏ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ႏွင့္ အစိုးရ ဖက္စပ္ဘဏ္မ်ားမွ တင္ဒါေအာင္ျမင္သူမ်ားကို စီမံကိန္း ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္ ေျဖၾကား ရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာ ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘Project Loan ေခ်းတဲ့အခါ မွာ ေမွ်ာ္မွန္းေငြေၾကးႏႈန္း ဆန္း စစ္ေလ့လာျခင္း မ်ားကို ေဆာင္ ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ စီမံကိန္းရဲ႕ လုပ္ငန္းတန္ဖိုး လက္ ငင္းတြက္ခ်က္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ရ ပါတယ္။ စီမံကိန္းမွာ ပါဝင္တဲ့ လိုအပ္ တဲ့ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို ခ်ဳပ္ဆုိရပါတယ္’’ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကား သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ရန္ နည္းပညာမ်ား အထူးလိုအပ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဆုိပါ နည္းပညာမရွိဘဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေပါင္ပစၥည္းျဖင့္သာ ေငြေခ်း သည့္ ထံုးစံရွိခဲ့ရာမွ ယခုအခ်ိန္တြင္ စီမံကိန္းေခ်းေငြျဖင့္ စတင္ေငြေခ်းမည္ ဆုိပါက နည္းပညာအားနည္းမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဘဏ္အားလံုးနီးပါး ႀကံဳေတြ႕ေနရ ေၾကာင္း ဦးဆက္ေအာင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္သာ နည္းပညာပိုင္း ဆုိင္ရာကို ပိုမိုျမန္ဆန္စြာ အား ျဖည့္ႏုိင္၍ ယင္းဘဏ္မ်ားတြင္ လည္း စီမံကိန္းေခ်းေငြ မ်ား စတင္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားကာ ေခ်းယူ၍ ရေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ားကို ေငြေခ်းသည့္အခါ တြင္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္ႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ား အေန ျဖင့္ အေပါင္ပစၥည္းျဖင့္ သာ ေခ်း ေပးလ်က္ရွိေနေသးေၾကာင္း ဒုတိ ယဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

‘‘ဘဏ္ေတြက အေပါင္ ပစၥည္းကို သိပ္မယူခ်င္ၾကပါဘူး။ ဒါေပမဲ့လို႔လည္း အခုေငြေခ်းတဲ့ ပိုက္ဆံေတြက ျပည္သူလူထုရဲ႕ ပိုက္ဆံေတြ၊ ျပည္သူ လူထု ရဲ႕ ေငြေတြကို ဘဏ္ေတြက မေပ်ာက္ မပ်က္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရ မယ့္ တာဝန္ရွိတယ္။ အစိုးရဘဏ္ ျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢလိကဘဏ္ျဖစ္ေစ အတူတူပဲ။ သေဘာတရားက ေတာ့ လက္လြတ္စပယ္ၾကည့္လုိ႔ မရဘူး။ မၾကည့္သင့္ ဘူးေပါ့’’ဟု ကေမၻာဇဘဏ္ အႀကီးတန္းအႀကံ ေပး ဦးသန္းလြင္က ေျပာၾကား သည္။

အေပါင္မဲ့ေခ်းသည့္ကိစၥ သည္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ၿပီး အ ေျခတည္မႈေကာင္း သည့္ လုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေသာ္ လည္း လုပ္ငန္းအသစ္မ်ားအ တြက္ ေခ်းေပးရာတြင္ ဆံုး႐ႈံးမည္ ဆုိပါက ျပည္သူ၏ေငြမ်ား နစ္နာမည္ျဖစ္ေ ၾကာင္း ကေမၻာဇဘဏ္ အႀကီးတန္းအႀကံေပး ဦးသန္း လြင္က ေျပာသည္။

‘‘အေပါင္မဲ့ ေခ်းတယ္ဆိုတာက လုပ္ငန္းအသစ္ျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ ဒီလုပ္ငန္း က ေအာင္ျမင္မယ္၊ မေအာင္ျမင္ ဘူးဆုိတာ တြက္ဆလို႔ မရဘူး ေလ။ အက်ိဳး အျမတ္ရွိမယ္၊ မရွိ ဘူး၊ ေအာင္ျမင္မယ္၊ မေအာင္ ျမင္ဘူး၊ တိုးတက္မယ္၊ မ တိုး တက္ဘူးဆိုတာ ေျပာရခက္ တယ္။ ဒါေတြကို အဘက္ဘက္ က ျပန္ တြက္ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ႀကိဳက္တာကေတာ့ အေပါင္မဲ့ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ အေပါင္ တစ္စိတ္တစ္ ေဒသေပါ့။ အေပါင္ေလွ်ာ့ယူ ေပါ့။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ မွ်မွ်တတ ၾကည့္ရမယ္’’ဟု ၎က ဆက္ လက္ေျပာၾကားသည္။

Credit: 7DayDaily

Comments are closed.