၁၁၆၊ယမံုနာလမ္း ေဒါပံု။

-1000 Lakhs
Forအေရာင္း 5000Area 3Baths 4Beds 2Parking Login

အင္းယားျမိုင္လမ္းမ; ေရႊ ေတာင္ ၾကား ရပ္ ကြက္ ေျမ ေရာင္းမည္
(၆၀၁၁) အ က်ယ္ မ ရမ္း ကုန္း ျမို နယ္

Air Conditioning Heating Balcony Dishwasher Pool Internet Terrace Microwave Fridge Cable TV Security Camera Toaster Grill Oven Fans Servants Furnished Cupboards
Property ID: rs-1707
Property Address: ၁၁၆၊ယမံုနာလမ္း ေဒါပံု။
Property City : ဇမၼူသီရိ

Agent