၁၁၊ ေရႊသာယာလမ္း၊ သာေကတ ၿမိဳ ့နယ္။

-1000 Lakhs
Forအေရာင္း 1200 sqftArea 4Baths 5Beds 4Parking Login