ေ၀ဇယႏၱာလမ္း၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ , ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

-1900 Ls
Forအေရာင္း 1200 sqftArea 2Baths 3Beds Login