ေရႊေတာင္ၾကားလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ , ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

-30000 Ls
Forအေရာင္း 3700 sqftArea 6Baths 6Beds Login