အင္းယားလမ္းသြယ္၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ , ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

-14000 Ls
Forအေရာင္း 3200 sqftArea 2Baths 2Beds Login