သံလြင္လမ္းမေပၚ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ , ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

-6500 Ls
Forအေရာင္း 11250 sqftArea 6Baths 6Beds Login