မလ ိခကြန္ဒို၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ , ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

-1750 Ls
Forအေရာင္း 1350 sqftArea 2Baths 2Beds Login