ဗီယက္နမ္တြင္ ၂၀၁၆ အတြင္းလူေနအိမ္ခန္းမ်ား

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ပထမသံုးလပတ္ကာလ အတြင္း ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ ဟႏြိဳင္းျမိဳ ႔ေတာ္ရွိ အိမ္ရာစီမံကိန္း ၁၆ ခုမွ လူေနအိမ္ခန္းသစ္ စုစုေပါင္း ၄၃၁၈ ခန္းေရာင္းခ်ခဲ့ရရာယခင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပထမသံုးလပတ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေရာင္းအားက်ဆင္းသြားေၾကာင္း “ဟႏြိဳင္း ၂၀၁၆ ပထမသံုးလပတ္ အိမ္ျခံေျမက႑ အစီရင္ခံစာ”တြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ဟႏြိဳင္းအေျခစိုက္ အိမ္ျခံေျမသတင္း၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပသည္။
ပထမသံုးလပတ္အတြင္းေရာင္းခ်ခဲ့ရသည့္ ေနအိမ္ခန္းမ်ားအနက္ အမ်ားစုမွာတန္ဖိုးၾကီးႏွင့္ အလယ္အလယ္တန္းအိမ္ခန္းမ်ားျဖစ္ျပီး ေစ်းကြက္ေ၀စုအားျဖင့္ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအသီးသီးရရွိထားသည္။

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ခန္းမ်ားမွာမူေရာင္းအားက်ဆင္းသြားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။
ယင္းသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာဗီယက္နမ္အစိုးရက ေနအိမ္၀ယ္ယူသူမ်ားအတြက္ ဗီယက္နမ္ေငြ ၃၀ ဘီလီယံ (ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃၅ ဘီလီယံ) ထုတ္ေခ်းသည့္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။
ေနရာအကြက္အကြင္းေကာင္းတြင္ရွိျပီးအဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ထားသည့္ ေနအိမ္ခန္းမ်ားမွာေခၚေစ်းျမင့္တက္လာသည္။

ေစ်းႏႈန္းအားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ အလယ္အလတ္တန္း လူေနခန္းမ်ားမွာေစ်းႏႈန္း ၂ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္သြားျပီးတန္ဖိုးၾကီးႏွင့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ခန္းမ်ားမွာမူ ၀ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၇ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအသီးသီးေစ်းက်သြားသည္။

လူေနျပီးအိမ္ခန္းမ်ား ျပန္လည္ေရာင္းခ်မႈက႑တြင္မူတန္ဖိုးၾကီး၊ အလယ္အလတ္ႏွင့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ခန္းအားလံုးေစ်း တက္သြားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။

Credit: iMyanmarHouse.com
(iMyanmarHouse.com Team မွ ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။)

Post a comment