ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ခန္းဥပေဒ ယခုႏွစ္အတြင္း အတည္ျပဳႏုိင္ေရးေဆာင္ရြက္

စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္ အအံုဆိုင္ရာဥပေဒ (Condo Law)ကဲ့သို႔ အထပ္ျမင့္ လူေနကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္းဥပေဒ(Apartment Law)ကို ယခုႏွစ္အတြင္း လႊတ္ ေတာ္က အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ ေရးဆြဲ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။

ယခုဥပေဒသည္ တုိက္ခန္းဝယ္ယူေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ အခ်ိန္မီလိုအပ္ေနသျဖင့္ ကြန္ဒိုဥပေဒကဲ့သို႔ လႊတ္ေတာ္တြင္း ၾကန္႔ၾကာမႈမရွိေစရန္ အျမန္ဆံုးေရးဆြဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအ တြင္း ေရးဆြဲရာ၌ ပါဝင္သည့္လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေဇ ကမၻာ ဦးခင္ေရႊက ေျပာၾကား သည္။

‘‘ရန္ကုန္မွာ ကန္ထ႐ိုက္ တိုက္ေတြက အရမ္းမ်ားတယ္။ ဒီေန႔အထိ ဒီတုိက္ေတြရဲ႕ပိုင္ဆိုင္မႈ က ေျမရွင္ေတြရဲ႕လက္ထဲမွာပဲ ရွိ ေနတဲ့အတြက္ အားလံုးပိုင္ဆုိင္ၿပီး အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိမယ့္ ဒီ Apart-ment Law ကို ေရးဆြဲေနတာျဖစ္ ပါတယ္’’ဟု ဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ ပါဝင္သည့္ ပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

 

ယခုေရးဆြဲေနသည့္ဥပေဒ တြင္ ေျမရွင္၊ ကန္ထ႐ိုက္တာႏွင့္ အခန္းဝယ္ယူသူမ်ားအၾကားအ ျပန္အလွန္အက်ိဳးရွိေစႏုိင္သည့္ ဥပေဒျဖစ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခား သားမ်ားထံ ေရာင္းခ်ႏုိင္ခြင့္ ရွိ၊ မရွိကိုလည္း ေရးဆြဲျပ႒ာန္းသင့္ ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က အႀကံျပဳသည္။

Credit: 7Daydaily

Post a comment