ေျမာက္ဦးႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနပိုင္

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံပုိင္ ဟုိတယ္မ်ားကုိ ပုဂၢလိကသုိ႔ ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးရန္ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး
၀န္ႀကီးဌာနက ဧၿပီ ၂၅ ရက္တြင္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူထားသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနပုိင္ ဟုိတယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ရွိ ေျမာက္ဦးဟုိတယ္သည္ ေျမ ၅ ဒသမ ၅၄ ဧကရွိၿပီး အခန္း ၂၄ ခန္း ပါ၀င္သည္။ ထုိ႔အတူ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ ဂႏၶမာၿမိဳင္ ဟုိတယ္သည္ ေျမ ၂ ဒသမ ၉၆ ဧက က်ယ္၀န္းၿပီး အခန္း ၅ ခန္း ပါ၀င္ကာ အဆုိပါ ဟုိတယ္မ်ားကုိ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိသာ ငွားရမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Continue reading

ေျမရေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာၾကား

က်ဴးေက်ာ္ျပႆနာအား ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စာရင္းျပဳစုေနေၾကာင္း ႏွင့္ လက္ရွိအစိုးရသည္ ဘူဒိုဇာအစိုးရ မျဖစ္လိုဘဲ ဘ၀တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လိုၿပီး အေျခအေနေၾကာင့္ က်ဴးေက်ာ္ျဖစ္ေနရသူမ်ားအတြက္ အစိုးရတြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ႏွင့္ လက္ရွိတြင္ အစိုးရက ေျမေနရာရေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဧၿပီ ၂၅ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကုန္သည္ စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ စက္မႈ ဇုန္(ရန္ကုန္) ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

Continue reading