တ႐ုတ္အိမ္ၿခံေျမေဈးကြက္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကမႈ ၂၀၁၆ ၌ စံခ်ိန္တင္ခဲ့

တ႐ုတ္အိမ္ၿခံေျမရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေဈးကြက္သည္ ယခင္ႏွစ္က စံခ်ိန္တင္အေရာင္းအ၀ယ္ပမာဏ ၂၀၉ ဘီလ်ံယြမ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀ ဒသမ ၁၈ ဘီလ်ံ) ျဖင့္ ပိတ္သိမ္းခဲ့

Continue reading

ေဒၚနယ္ထရန္႔ရဲ႕ မူ၀ါဒေတြနဲ႔ Brexit တို႔လိုမေသခ်ာမေရရာမႈေတြ ရွိေပမယ့္ ယခုႏွစ္အတြင္း ကမၻာ႔စီးပြားေရးတိုးတက္မႈရွိမယ္လုိ႔ ကမၻာ႔ဘဏ္ခန္႔မွန္း

ယခုႏွစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းမွာေတာ့ ကမၻာ့စီးပြားေရးပိုင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တစ္ႏွစ္တာတုိးတက္မႈႏႈန္း ၂ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိမယ္လို႔ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးရာ အလားအလာGEP အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပ

Continue reading

စည္းကမ္းနဲ႔ မညီတဲ့ ေျမကြက္ေတြ အေရးယူမည္

ျမိဳ႕ကြက္သစ္ေဖာ္ထုတ္ေရးအဖြဲ႔က ခ်ထားေပးတဲ့ ေျမကြက္ေျမဂရန္ရရွိထားတဲ့သူ ၊ ေျမခ်ထားမိန္႔စလစ္ကိုင္ေဆာင္ထားျပီး ဂရန္မေလၽွာက္ထားရေသးသူေတြ အေနနဲ႔ ဂရန္အျမန္ဆံုးေလၽွာက္ထားျပီး

Continue reading

ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း ျပန္လည္စတင္မည္

ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ျပန္လည္စတင္မႈ ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ လမ္းေကာင္း မြန္ေရးကို အဓိကထားတည္ေဆာက္မယ္လို႔

Continue reading

ျမရည္နႏၵာတန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာ အပိုင္း(၁)တြင္ျပန္လည္ ငွားရမ္း၊ အျမတ္တင္ေရာင္းခ်မႈမ်ား ရွိေန

အိမ္ပိုင္ဆိုင္မႈ မရွိေသးသူမ်ား အတြက္သာ ေရာင္းခ်ေပးထားသည့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းျမ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမရည္နႏၵာ တန္ဖုိးမွ်တအိမ္ရာ အပိုင္း (၁)ရွိ တိုက္ခန္းမ်ားကို ျပန္ လည္ ငွားရမ္းမႈ၊ အျမတ္တင္ေရာင္းခ်မႈမ်ား

Continue reading

ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၀၀ ရွိၿပီဟုဆို

ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈဥပေဒ အရ ဇန္န၀ါရီလ ပထမပတ္အထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ၁၀၀ ခု၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမ ရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၃၀၃၃ ဒသမ ၀၅၈ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈတုိးျမွင့္ျခင္း

Continue reading