ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ စာရင္းေကာက္မည္

ဘ႑ာေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာေထာက္ပံ့ႏုိင္ရန္ ရန္ကုန္ တုိင္းရွိ အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ စာရင္းေကာက္ယူမည္ဟု ရန္ ကုန္တုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း က ေျပာၾကား

Continue reading

ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ အပ္ႏွံထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ တင္သြင္းရန္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားကို ဖိတ္ေခၚ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု (ေငြလံုးေငြရင္း)ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တည္ေဆာက္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာ န၊ အေဆာက္အအံု ဦးစီးဌာနသို႔ အပ္ႏွံထားေသာ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ ငန္းမ်ားအတြက္ ပုဂၢလိက ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားထံမွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ တင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚ

Continue reading

အထပ္ၿမင့္ေဆာက္လုပ္ရန္ ေလ်ွာက္ထားသည့္အေရအတြက္ေလ်ာ့က်

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ကိုးထပ္ႏွင့္ အထက္ အထပ္ျမင့္စီမံကိန္းအသစ္မ်ား ထပ္မံတည္ေဆာက္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္အေရအတြက္ အနည္းငယ္သာရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ သတင္းရရွိ

Continue reading

အိမ္ရာတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လုိအပ္ေနဆဲ

အိမ္ရာတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားက ေျပာ

Continue reading

စြန္႔လႊတ္ေျမ ျပန္ေပးမွာမို႔ ေျမယာမဲ့မ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

ေလေၾကာင္းရန္တပ္က စြန္႔လႊတ္ေျမအျဖစ္ျပန္လည္သတ္မွတ္ခဲ့တဲ့ ေျမဧက ၁၈၀ ေက်ာ္မွာ မူလပိုင္ရွင္ေတြကို ေပးၿပီးက်န္တဲ့ ေျမေတြကို စိုက္ပ်ိဳးေျမ အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔ေျမယာမဲ့ေတြကို ေပးမယ္လို႔ သိရ

Continue reading

အင္းစိန္မွာ ေျမဂရန္ရွိသူအခ်ိဳ႕လည္း က်ဴးေက်ာ္အျဖစ္သတ္မွတ္ခံရလို႔ စိုးရိမ္ေနၾက

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္မွာ က်ဴးေက်ာ္စာရင္းေကာက္ခံေနၿပီး ေျမဂရန္ရွိသူအခ်ိဳ႕ပါ က်ဴးေက်ာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရတဲ့အတြက္ စိုးရိမ္ေန

Continue reading

အခုႏွစ္အတြင္း ဘဏ္ခြဲ ၃၀၀ အထိတိုးခ်ဲ႕သြားဖို႔ ဧရာဝတီ ဘဏ္စီစဥ္

ဧရာဝတီဘဏ္အေနနဲ႔ အခုႏွစ္အတြင္း ဘဏ္ခြဲ ၃၀၀ အထိရွိလာဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္လို႔ Max Myanmar လုပ္ငန္းစုထံကသိရ

Continue reading