ႏိုင္ငံျခားေငြ ဝယ္ယူေရာင္းခ်လဲလွယ္ေပးသည့္ ေငြလဲေကာင္တာမ်ားကို ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးတြင္ ၁၃၄၅ ခု ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္သည္ မိမိႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးတန္ဖိုး ျမင့္မားလာေစ ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္း၌ အေမရိကန္ေဒၚလာကို က်ယ္ျပန္႔စြာ သုံးစြဲျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ Dollarization မျဖစ္ေစေရးကို အဓိကရည္ရြယ္၍ ႏိုင္ငံျခားေငြဝယ္ယူေရာင္းခ် လဲလွယ္ေပးသည့္ ေငြလဲေကာင္တာမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအားလုံးတြင္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳခဲ့ရာ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္အထိ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးတြင္ ေငြလဲေကာင္တာ ၁၃၄၅ ခု ဖြင့္လွစ္ ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးဘိုဘိုငယ္က ေျပာၾကား

Continue reading

ေတာင္ကုိရီးယား LOTTE ဟုိတယ္ကုိ ရန္ကုန္မွာ ဖြင့္လွစ္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေန

ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ LOTTE ကုမၸဏီအုပ္စုသည္ ၎တုိ႔၏ အာရွတစ္ လႊားတြင္ အရွိန္အ၀ါႀကီးေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ ထပ္မံဖြင့္လွစ္ျပ သရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းလ်ားကန္နံေဘးရွိ ႀကီးမားထည္၀ါလွသည့္ ဟုိတယ္ႏွ င့္ Serviced Apartments မ်ား ပါ၀င္ေသာ စီးပြားေရးအေဆာက္အဦးတစ္ခု ကုိ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္

Continue reading

စီမံကိန္းေခ်းေငြမ်ားကို အေပါင္ပစၥည္းမပါဘဲ ေငြေခ်းႏုိင္ေရး နည္းပညာပိုင္းအား ျဖည့္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု စီမံဘ႑ာ ဒုဝန္ႀကီးေျပာ

၂၀၁၆ ကထြက္ ေပၚလာသည့္ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဥပေဒအ သစ္ အရ စီမံကိန္းေခ်းေငြ (Project Loan)မ်ားကို အေပါင္ပစၥည္းမပါဘဲႏွင့္ စတင္ေခ်းႏုိင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး ဦးဆက္ေ အာင္က လႊတ္ ေတာ္တြင္ ေျပာ

Continue reading

ရန္ကုန္ျမစ္တြင္ ေျမသားစမ္းသပ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဒလတံတား တည္ေဆာက္ေရး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ဘုန္းႀကီးလမ္းႏွင့္ ဒလၿမိဳ႕နယ္ ကမာကဆစ္ ရပ္ကြက္ ဗိုလ္မင္းေရာင္လမ္းမႀကီးတို႔ ဆက္သြယ္တည္ေဆာက္မည့္ ကိုရီး ယား-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရး(ဒလ)တံတား တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ တံတား ခ်ဥ္းကပ္လမ္းႏွစ္ဖက္တြင္ ေျမသားစမ္းသပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီး စီးေၾကာင္း သိရ

Continue reading

၂ဝ၁၇ ဒီဇင္ဘာတြင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးေတာ့မည့္ FORTUNE PLAZA

ထိုပလာဇာသည္ မင္းနႏၵလမ္းႏွင့္ သုမနလမ္းေထာင့္၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ တည္ရွိသည္။

Golden Environmental Construction and Development (GEC) Construction မွ တည္ေဆာက္ထားၿပီး Singaporean Architect မွ ဒီဇိုင္းေ ရးဆဲြေပးထားေၾကာင္း သိရ

Continue reading

ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ စာရင္းေကာက္မည္

ဘ႑ာေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာေထာက္ပံ့ႏုိင္ရန္ ရန္ကုန္ တုိင္းရွိ အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ စာရင္းေကာက္ယူမည္ဟု ရန္ ကုန္တုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း က ေျပာၾကား

Continue reading

ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ အပ္ႏွံထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ တင္သြင္းရန္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားကို ဖိတ္ေခၚ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု (ေငြလံုးေငြရင္း)ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တည္ေဆာက္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာ န၊ အေဆာက္အအံု ဦးစီးဌာနသို႔ အပ္ႏွံထားေသာ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ ငန္းမ်ားအတြက္ ပုဂၢလိက ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားထံမွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ တင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚ

Continue reading